Кандидат-студентите в СУ пишат за Софроний Врачански и българската държава при Санстефанския договор

В 09:00 ч. в 65-та аудитория в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по история на България. Кандидат-студент изтегли вариант 1 на теста и двете теми, по които пишат явилите се на изпита: „Софроний Врачански – книжовна и политическа дейност“ и „Българската държава според Санстефанския договор, Берлинския договор и Търновската конституция“. Кандидатите, подали заявление за явяване на изпита, са 804, съобщи пресцентърът на висшето училище.
 
Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова е приветствала кандидат-студентите и е изразила надежда да работят спокойно и уверено, защото прочетеното, премисленото и наученото ще им помогнат в днешния ден да работят така, че да получат отлични резултати и да станат студенти на СУ в избраната от тях специалност.
 
Деканът на Историческия факултет и председател на изпитната комисия доц. Тодор Попнеделев е пожелал успех на кандидатите.
 
Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит по история, са: „Философия“; „Социология“; „Политология“; „Публична администрация“; „Културология“; „Библиотечно-информационни науки“; „Публични информационни системи“; „Философия“ /на английски език“; „История“; „Археология“; „Етнология и културна антропология“; „История и география“; „Архивистика и документалистика“; „История и геополитика на Балканите“; „История и философия“; „Хебраистика“; „Педагогика“; „Социални дейности“; „Неформално образование“; „Предучилищна и начална училищна педагогика“; „Социална педагогика“; „Специална педагогика“; „Логопедия“; „Физическо възпитание и спорт“.
 
С изпит по история на България и с изпит по български език и литература бъдещите студенти могат да запишат специалността „Право“, а с изпит по история на България и с изпит по английски, немски, френски, испански, италиански или руски език /по избор/ за специалностите „Международни отношения“ и „Регионално развитие и политика“.

С успешно издържани изпити по история на България и с изпит по английски, немски, френски, испански език (по избор) бъдещите студенти могат да запишат специалността „Европеистика“.
 
С успешно положени изпити по история на България и по английски или френски език /по избор/ кандидатите могат да запишат специалността „История и чужд език“.

Дискусиите са закрити за тази страница