Какво следва след проверката в "Топлофикация Перник"?

През последните пет години „Топлофикация Перник“ не е извършвала планова подмяна на амортизирани участъци на мрежата. За този период са подменяни само отделни участъци за отстраняване на аварийни пробиви. През 2017 г. аварийните пробиви на топлопроводи от мрежата са се увеличили с 30% спрямо предходната година.

Това установиха контролните органи на Министерството на енергетиката в рамките на извънредната проверка, която приключи днес, информират от дружеството.

Проверката установи още, че през целия зимен период „Топлофикация Перник“ е поддържала достатъчен резерв от гориво, по-висок от нормативно определения. Резултатите от проверката, касаещи качеството на топлоподаването, ще бъдат предоставени на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Главната причина за прекъсванията на топлоподаването в Перник през последните седмици е възникналият на 19 февруари пожар заради късо съединение на маслен кабел, който засяга и други силови кабели.

Повредените кабели прекъсват електрозахранването към основни съоръжения в централата, част от които са в цех „Въглеподаване“. Основното и резервното гориво на „Топлофикация Перник“ са въглища. Вследствие на прекъснатата им доставка, централата превключва котлите си на работа с природен газ. При промяна на горивото, съоръженията в централата не могат да достигнат необходимата топлинна мощност, уточняват още от дружеството.

Дискусиите са закрити за тази страница