Какво е състоянието на Въоръжените ни сили през 2017-а?

Министерският съвет внесе за обсъждане в Народното събрание Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили през 2017 г., съобщиха от Министерството на отбраната.
 
Правителството одобри доклада на 21 май. Той представя обективна картина за развитието на отбраната и въоръжените сили през 2017 г. Този ежегоден документ е израз на осъществяваната политика на прозрачност и отчетност пред Народното събрание и обществеността.
 
В документа се акцентира върху факта, че през 2017 г. дейността на ръководството на Министерството на отбраната продължи да бъде фокусирана върху изпълнение на конституционно възложените мисии и задачи на въоръжените сили, както и върху ангажиментите на страната по линия на колективната отбрана в рамките на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС.С Доклада правителството представя обосновани изводи и насоки за съсредоточаване на усилията през следващия отчетен период, които са в съответствие с приоритетите в сектор „Отбрана“ на правителствената програма за периода 2017-2021 г.До края на 2018 г. усилията на ръководството на Министерството на отбраната ще са насочени приоритетно към изпълнението на дейностите по действащата към момента Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2020 и разработването на Пътна карта за нова дългосрочна програма за развитие на Въоръжените сили до 2032 г.
 Сред приоритети са и реализацията на разчетите в Националния план за увеличаване на бюджета за отбрана на 2% от БВП до 2024 г., стартиране на трите основни модернизационни проекта за Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили, изграждане на способности за киберотбрана и развитие на способности за ефективни публични стратегически комуникации във връзка с провежданата отбранителна политика.

Дискусиите са закрити за тази страница