Какво е неизбежна отбрана и кога е позволена

Случаят с убийството в Пловдив извади на дневен ред темата за неизбежната отбрана и кога тя се допуска от закона. Заговори се и за законови промени, които да дадат допълнителна защита на потърпевшите.

Всъщност Наказателният кодекс в член 12-ти дава доста широки граници на понятието „неизбежна отбрана“.

Според закона лицето, действало при неизбежна отбрана, не се третира като престъпник. Счита се, че то се защитава от непосредствено нападение върху личността си или правата си, но само ако защитата е в рамките на необходимите предели. Ако защитата явно не съответства на характера и опасността на нападението, то се смята, че има превишаване на пределите на неизбежната отбрана.

За неизбежна отбрана НК смята и случаите, когато някой нахлува в чуждо жилище с насилие или с взлом.

Защитилият се не се смята за нарушил закона и в случаите, когато превиши пределите на неизбежната отбрана, ако това се дължи на уплаха или смущение.

Дискусиите са закрити за тази страница