Каква е програмата на депутатите за тази седмица?

Депутатите ще обсъдят проекторешение за предсрочно освобождаване на заместник-председателя на Народното събрание Емил Христов, предвижда проектопрограмата на парламента за тази седмица.
 
В сряда е първото заседание за месеца и съгласно парламентарния правилник групите могат да предлагат точки, които се включват в дневния ред без гласуване. От ПГ на „БСП за България“ е постъпило предложение депутатите да обсъдят на първо четене Законопроект за възрастните хора, а от ПГ „Обединени патриоти“ – изменения в Наказателния кодекс.

 
В проектопрограмата е проекторешение за попълване на състава наКомисията по вътрешна сигурност и обществен ред на Народното събрание, както и първото четене на промени в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ и в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.
 
Предвижда се като първа точка за четвъртък депутатите да обсъдят на първо четене изменения в Закона за съдебната власт.

 
В проекта за дневен ред е още първото четене на промени в Закона за „Държавен вестник“ и предложението на БСП за промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, свързани с депутатските заплати и отпуски.

 
В проектопрограмата е и Отчетът за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари – 31 декември 2017 г.
 
В петък е предвиден редовен парламентарен контрол.

Дискусиите са закрити за тази страница