Кабинетът си отпусна 55 млн. за нов самолет

Правителството одобри доклад на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията във връзка с доставката на въздухоплавателно средство за изпълнение на полети със специално предназначение по чл. 646, ал. 2 от Закона за гражданското въздухоплаване. Със същото решение беше одобрен и проект на договор като основа за водене на преговори за доставката.

Правителството одобри също допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г. Средствата в размер до 55 000 000 лева ще бъдат разходвани за нуждите на Авиоотряд 28 за доставка на въздухоплавателно средство за изпълнение на полети със специално предназначение и за изграждане на хангар за съхранение и техническо обслужване на въздухоплавателното средство.

Решението на кабинета е във връзка с проекта за смяна на правителствения „Фалкон“ с друг самолет. Идеята се зароди наскоро след поредния случай на проблем с малкия самолет на Авиоотряд 28 – отказ на навигационната му система преди кацане в София.

Дискусиите са закрити за тази страница