Изпитите за прием в СУ започват с литература и физика

Започват изпитите от първата кандидатстудентска сесия за прием в Софийския университет.

Първите ще се проведат днес. Те са по български език и литература – от 9 ч., и по физика – с начален час 14. За литература са се записали 1547 кандидати, а за физика – 48.

Изпитът по литература проверява и оценява уменията за: четене с разбиране на текст, включващо извличане на информация, извеждане на преки и непреки заключения, тълкуване и обобщаване; владеене на основните граматични, правописни и пунктуационни норми; редактиране на текст, създаване на аргументативен тип текст (есе) в обем до 3 страници.

Изпитът се състои от две части: тест с 50 въпроса (70 точки, 1/3 от точките са за въпросите по литература) и задача за изграждане на аргументативен тип текст по даден проблем – есе (30 точки). Максималният брой точки е 100.

Създаването на текст е задължителен компонент от изпита, което означава, че без него не се присъждат точки независимо от броя верни отговори на теста.

Тестът включва отворени и затворени въпроси. Задачите по литература и част от задачите по български език са формулирани на базата на откъси от текстове. По-малка част от въпросите по литература изискват фактологически знания (разпознаване на авторство, заглавие и т.н.), а по-голямата част предполагат умения за четене на художествен текст – обяснение на мотивацията на героите, тълкуване на функцията на използваните изразни средства, коментар върху структурни особености на текста и т.н.

Продължителността на изпита е 4 часа.

4 часа продължава и изпитът по физика, който започва в 14 ч. Той се състои от тест и една задача, която има за цел да провери умението на кандидатите да прилагат знанията си за решаване на конкретен физически проблем.

Тестът е съставен от 20 въпроса, обхващащи всички дялове на физиката.

Допуска се използването на калкулатори, но не и на електронни бележници, портативни компютри и калкулаторите към мобилните апарати.

Идната неделя – 25.03. – са изпитите по математика II (от 9 ч.) и химия (14 ч.), на 1 април са изпитите по история на България и писменият по журналистика. Изпити ще има и на 15-и, и на 22 април. Тези по биология, география и събеседването за специалността „Музикални медийни технологии и тонрежисура“ са насрочени за 15 април, а на 22-ри са: математика I; събеседване за специалността „Изобразително изкуство“; теология (устен); музикален инструмент или пеене; събеседване за специалността „Графичен дизайн“.

Докато текат изпитите, в Ректората и съответните факултети, където има изпити, няма да бъдат допускани външни лица. За тази неделя забраната се отнася до: Ректорат – до 14 ч.; Факултет по химия и фармация – до 14 ч., и Ректорат – Северно крило, четвърти етаж – до 19 ч.

За явяване на изпит кандидатите плащат по 30 лв., съгласно приетите от Университета условия.

Само в пет от 117-те специалности оценките от матури не могат да се използват за вход: регулираните „Право“, „Медицина“ и „Фармация“, както и „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“.

Дискусиите са закрити за тази страница