"Игра на театър" – спектакъл приказка в столицата

Този спектакъл приказка е и игра, която обръща известната приказка „Червената шапчица“ с главата надолу.Представлението ще бъде интересно за малките зрители.

Дискусиите са закрити за тази страница