"Зелен" коридор ще бизграден на територията на Столична община

Столична община беше одобрена за участие като водещ град в проект URBiNAT – URBan-Innovative-NATure, финансиран по Програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз. Проектният консорциум включва още два водещи града – Порто (Португалия) и Нант (Франция), а градове – последователи са Брюксел (Белгия), Хое Тоструп (Дания), Сиена (Италия) и Нова Горица (Словения).

Програма „Хоризонт 2020“ предоставя безвъзмездна финансова помощ за реализация на „зелени“ решения в трите водещи града в проекта. С активното участие на гражданското общество всеки град-партньор ще предложи за изпълнение проекти, включващи иновативни природосъобразни решения в четири области – Енергия, Вода, Околна среда и Биоземеделие, които ще формират градски „зелен“ коридор. Като цялостно природосъобразно решение,

коридорът ще обедини инфраструктурни елементи и градски общностни инициативи, които ще се осъществят върху конкретна територия. Предстои общината да определи район, в който да бъде проектиран и изграден софийският „зелен“ коридор, и да идентифицира проектните идеи, които да бъдат осъществени в него.

„Бюджетът на Столична община по URBiNAT е в размер на 1,2 млн. евро, като финансирането е 100% грант, предоставен от Европейския съюз“, заяви заместник-кметът на София по инвестиции и строителство Ирина Савина. Партньори на общината по проекта са УАСГ и Асоциацията за развитие на София. Срокът за изпълнение на предвидените дейности е 5 години.

Дискусиите са закрити за тази страница