Здравната инспекция информира: Перник e под заплаха от холера, тиф, дизинтерия и др.

Регионалната здравна инспекция в Перник разпространи съобщение за повишен риск от разпространение на заразни заболявания в резултат на режима на вода и влошаване на нейните качества. 
Съобщението, което има характер на научно-популярна статия завършва с препоръки за миене на ръце и ограничаване на броя на комарите. Ето и цялото съобщение: 
Във връзка с режима на водоснабдяване с вода за питейно-битови нужди в Община Перник, както и следствие на промяна в качеството на питейната вода се повишава рискът от възникване на извънредни епидемични ситуации от заболявания, свързани с водата.

Водата е основен фактор на предаване на заразите при възникване на водни епидемии, които се характеризират с внезапно начало, стръмно покачване кривата на заболеваемостта, рязко намаляване броя на заболелите лица след прекратяване ползването на контаминирана (заразена) вода. Засягат се всички възрасти с изключение на кърмачетата (не приемащи друга храна освен кърма). Характерно е териториалното разпространение, свързано с водоизточниците и изградената ВиК мрежа.
Заразяването става по воден път при консумация на вода, контаминирана с патогенни /болестотворни/ микроорганизми. Значението на водата като фактор на предаване на заразите се определя от широкото й ползване от човека и животните за пиене и от високата издръжливост на някои патогенни микроорганизми в нея. Във водата издържат продължително време холерният вибрион (причинител на холерата), салмонела тифи (причинител на коремният тиф, салмонела паратифи А и В) причинители на паратиф А и В, шигелите (причинители на дизентерията), хепатитните вируси (причинители на вирусен хепатит тип А), полиомиелитните вируси (причинители на детски паралич).

Заболяванията свързани с водата се класифицират в 4 основни категории:
1. ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРЕДАВАНИ ЧРЕЗ ВОДАТА – дължащи се на замърсяването на питейната вода с фекалии или химически вещества (холера, коремен тиф, хепатит А, бактериална дизентерия, амебна дизентерия, амебен менингоенцефалит, гиардиаза, метхемоглобинемия, дентална и скелетна флуроза, криптоспоридиоза).
2. ЗАБОЛЯВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ВОДАТА ЗА МИЕНЕ – дължащи се на липсата на подходяща канализация и хигиена (кожни инфекции, трахома, аскаридоза и анкилостомиоза – инфекции причинени от кръгли и кукести червеи). Разпространяват се от бездомни кучета и котки, включително и домашни любимци.
3. ЗАБОЛЯВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ВОДЕН МЕЖДИНЕН ГОСТОПРИЕМНИК ИЛИ ВОДНОБАЗИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. Паразитни инфекции, които могат да настъпят след пиене или директен контакт със силно замърсена вода (шистозомоза – охлювна треска).
4. ЗАБОЛЯВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ВОДАТА ИЛИ ВЕКТОРНО-ПРЕНОСИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. Предават се от насекоми, чието размножаване зависи от водата (насекоми хапещи или размножаващи се в близост до вода) малария, жълта треска, денга.

ПРЕВЕНЦИЯ на свързаните с водата заболявания:
• миене на ръцете преди всяко хранене и след всяко посещение на санитарният възел;
• миене на ръцете само с незамърсена (не контаминирана) вода;
• пиене на вода само от проверени, контролирани водоизточници;
• консумация само на незамърсени хранителни продукти с непроменени органолептични (цвят, мирис, вкус, консистенция) качества;
• употреба на прибори и посуда по възможност за еднократна употреба;
• елиминиране на чревните паразити при домашните любимци;
• редовно да се обезпаразитяват заразените вещи, като се поставят на недостъпни за децата места;
• да се ограничи броят на мухите и комарите (чрез пръскане с дезинсектицидни препарати);
• да се избягва газенето във вода или поглъщането й от неразрешени за ползване водоизточници и водоеми;
• да се потърси лекарска помощ при продължителни, неотзвучаващи оплаквания, въпреки прилаганите симптоматични лекарствени средства.

Дискусиите са закрити за тази страница