Застраховане

Правилата за застраховане на превозни средства се наричат ​​“непрекъснато изпълнение на застраховане“ (continuous insurance enforcement). Автомобилното застраховане включва три вида застраховки, които в зависимост от предмета на застраховане биват задължителни и доброволни. Най-ниско ниво на задължително засраховане е застраховка „Гражданска отговорност“ (Third Party Only car insurance), която гарантира интересите на потърпевшите при пътно-транспортните произшествия за претърпяните материални и нематериални загуби. Застраховка „Гражданска отговорност“ се предлага с допълнителна опция за защита на застрахованото прежозно средство срещу кражба или пожар (Third Party, Fire & Theft car insurance). Застраховка „Автокаско“ (Comprehensive car insurance) е най-високо ниво на доброволна защита в случай на кражба, пожар, приподни бедствия, злонамерена намеса и всякакви щети, нанесени на други хора и тяхна собственост.

Много важен момент, характерен за британското авто-застраховане е изричното, поименно изброяване в застрахователната полица на шофьорите, които възнамеряват да управляват превозното средство. Дори застраховка „Автокаско“ не позволява автомобила да се ползва от неупоменато лице, освен ако то самото не е „първи водач“ в своя автокаско застраховка. Шофирането без застраховка е сериозно нарушение, което може да доведе до забрана за шофирине, парична глоба и отнемане на 6 – 9 контролни точки.

За да отворите съдържанието е нужно да влезете в профила си!
Ако нямате, влезте тук или да се регистрирате тук на сайта.

Коментари

   Вашият коментар