Започна изграждането на пътна връзка на ул. „Могилата“ с ул.“Сребърна“

Започна изграждането на пътна връзка на ул. „Могилата“ с ул. „Сребърна“. Там ще бъде направено ново улично платно с бетонови бордюри, нова тротоарна настилка и улично осветление. Асфалтовата настилка, която ще бъде поставена е предвидена за тежко движение. Очаква се ремонтните дейности да приключат през месец август.

Продължава изпълнението на текущи пътни ремонти. На територията на града работят 45 екипа.

Дискусиите са закрити за тази страница