Започва изсичането на опасните дървета в Борисовата градина

Експертите от Лесотехническия унивреситет (ЛТУ) са маркирали повече от 3500 дървета за премахване от Борисовата градина. ВСички те са опасни и затова трябва да се премахнат преди зимата. Прочистването става по решение на СОС. Сечта трябва да се извършва само в 25-метрова зона във вътрешността на алеите, част от маркираните дървета ще останат, информира Столица.бг

От всички 60 000 в парка, ще бъдат премахнати 5 %. Най-опасни са дърветата, маркирани със зелена или оранжева точка. Те биха могли да повредят околните дървета или да наранят разхождащите се граждани. Дърветата, маркирани със сина точка, ще се окастрят. В комисията, която маркира дърветата, има и експерти от Дружеството за защита на птиците. Те дават мнението си за съхраняването на специфични дървета, нужни за гнездене или изхранване на птиците в района.

Отстраняването на дърветата ще става на етапи, а зоните, в които се работи, ще бъдат оградени. Падналите дървета ще се извозват от парка под експертен надзор. Превозните средства, транспортиращи дърветата също ще бъдат маркирани. Те ще карат всичко в инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“, пише Офнюз.

Доц. Костов, шеф на катедра „ Лесовъдство” в ЛТУ изтъкна факта, че боровете, които се намират непосредствено до бул. “Цариградско шосе” страдат от автомобилните газове и е въпрос на време да заболеят още от високата растителност в парка. Необходимо е да бъде изградена зелена етажирана стена, която да ги защитава. Когато се изчистят болните дървета, по „Цариградско шосе“ ще се засадят люляци и устойчиви храсти с различна височина, които да пазят гората.

Дискусиите са закрити за тази страница