Започват записванията за матурите

Започват записванията за матурите. До 16 март включително дванайсетокласниците, които ще се явяват на държавни зрелостни изпити, трябва да подадат заявления до директорите на училищата си, съобщиха от Министерството на образованието.
 
Матурата по български език и литература ще е на 21 май, авторият задължителен изпит ще е на 23 май. Изпитите по желание ще са от 29 май до 1 юни по график, който ще бъде обявен допълнително.
 
За тази учебна година няма промени в изпитните програми и в начина на провеждане на изпитите.
 
Зрелостниците в професионалните гимназии могат да не се явяват на втори задължителен държавен зрелостен изпит, а като оценка от втория задължителен изпит в дипломата им да се запише средноаритметичната стойност от оценките, получени на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.
 

Дискусиите са закрити за тази страница