Законът за интеграцията на хората с увреждания мина на първо четене

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за интеграцията на хората с увреждания.

Предвижда се месечната добавка за социална интеграция да се предоставя в зависимост от степента на намалена работоспособност или вида и степента на увреждането.

Промяната се наложи след като Върховният административен съд отмени уеднаквяването на размера на добавките на хората с увреждания.

Депутатите намалиха на три дни срокът за предложения преди окончателното разглеждане на промените.
 

Дискусиите са закрити за тази страница