Забраниха рекламите на ГМО храни

Със 132 гласа „за“ и само 1 „против“ депутатите приеха на първо четене Законопроекта за храните, с който се въвеждат някои нови регламенти относно етикетирането и рекламирането на храни. 

Със закона се въвежда изрична забрана за реклама на ГМО храни и на храни, за които има нормативно въведени ограничения за употреба от деца, посредством реклами или търговски съобщения, насочени към детска аудитория, в които участват деца или представят деца, консумиращи такива храни.

Забраняват се и рекламите на храни със съставки и вещества в себе си като мазнини, трансмастни киселини, сол и захар, които не отговарят на изискванията за здравословно хранене.

Най-голямо несъгласие с проекта имаха по време на комисиите От Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в „България“ се обявиха категорично против законопроекта в частта му за „бутилирани води“.

Според тях законопроектът в тази част принципно се различава от първоначално обявения вариант, подкрепен от тях.Посочиха, че в частта „бутилирани води“ съществува терминологично и смислово несъответствие както с европейските дефиниции, така и с действащи норми на Закона за водите, което ще създаде правна несигурност и предпоставки за административен произвол.

Предвидено е създаването на публичен национален регистър на бизнес операторите и обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни, който БАБХ ще поддържа на интернет страницата си.

Предвидено е и създаването на Национален съвет по храните като постоянен консултативен орган, координиращ държавната политика в сектор „Храни”, с участието на представители на всички заинтересовани страни. Определени са правата на браншовите организации на производителите, преработвателите и дистрибуторите на храни и критериите, по които ще бъдат допускани за участие в съвета.

За първи път се регламентират и изискванията за търговия с храни от разстояние. Въвежда се регистрация на превозните средства за транспортиране на храни от животински произход и на храни от неживотински произход като брашно, хляб, хлебни и сладкарски изделия. Регистрацията ще се удостоверява със стикер.

Дискусиите са закрити за тази страница