ЕVN Tоплофикация изгражда нов присъединителен топлопровод в Пловдив

От 31 юли 2019 г. EVN Топлофикация стартира изграждане на нов топлопровод на ул. „Иван Вазов“ в Пловдив с цел присъединяване на сграда към централно отопление. Спецификата на проекта изисква временно затваряне за движение на кръстовището на ул. “Иван Вазов” с ул. „Цар Асен“ само през първия ден и при завършването на проекта.

По план строително-монтажните работи трябва да приключат до 30 септември 2019 г. EVN Топлофикация уверява, че дружеството ще предприеме необходимите мерки за по-бързото приключване на дейностите.

Дискусиите са закрити за тази страница