Ето защо всички стоки у нас рязко поскъпнаха

Общият индекс на цените на производител в промишлеността през април 2022 г. се покачва с 40,2 на сто в сравнение със същия месец на 2021 година, съобщи Националният статистически институт.

Огромното поскъпване се дължи най-вече на ръст на цените при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 93,7 на сто.

В преработващата промишленост е отчетено поскъпване с 24,9 на сто, водено от производството на химични продукти – с 34,4 на сто, производството на основни метали – с 30,9 на сто, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 29,8 на сто, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с 27,1 на сто, производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 23,4 на сто, производството на хранителни продукти – с 22,3 на сто.

Дискусиите са закрити за тази страница