ЕС се споразумя за заплащането на командированите работници

Командированите служители в Европейския съюз ще вземат такава заплата за работата си, каквото е възнаграждението на местните им колеги. Такова споразумение за изменение на съответната европейска директива от 1996 година постигнаха рано тази сутрин (02:00 часа българско време) министрите на труда на Европейския съюз.

Извън това споразумение обаче остава транспортният сектор. Припомняме, че по време на визитата на френския президент Еманюел Макрон в България основната тема беше именно директивата за командированите работници. Тогава България застана на позицията транспортният сектор да бъде изключен т.е. българските шофьори да не вземат толкова, колкото европейските им колеги и Макрон прие тази позиция. Мнозина анализатори коментираха многократно, че френската позиция е протекционистична – при равни заплати за мултинационални компании ще е по-изгодно да наемат местни работници, а не да докарват такива от чужбина.

България е гласувала „за“ сегашното споразумение на ниво ЕС, а против са били Полша, Унгария, Литва и Латвия. Въздържаха се Великобритания, Ирландия и Хърватия.

 

Ето и кои са основните моменти в рамката на споразумението:

1. Възнаграждението на командированите работници да е в съответствие със законодателството и практиките на приемащите държави-членки.

2. Прилагане на универсално приложими колективни трудови договори за командировани работници във всички сектори.

3. Дългосрочна командировка за поне 12 месеца срок може да бъде удължена с още 6 месеца на база мотивирано уведомление от съответния доставчик на услуги.

4. Равно третиране на временно наетите работници спрямо местните работници.

5. Специално за транспортния сектор новата директива ще влезе в сила чак когато бъде прието ново, специфично законодателство относно транспортната сфера

6. Три години срок за транспониране плюс още една година за прилагането на директивата.

Споразумението на ниво Европейски съвет означава, че сега могат да бъдат започнати преговори с Европейския парламент.

Дискусиите са закрити за тази страница