ЕК с отговор до ДПС за "златните паспорти"

Българските евродепутати от ДПС отправиха въпроси към Европейската комисия относно предоставянето на европейско гражданство срещу инвестиции или т.нар. „златни паспорти“.

„Счита ли ЕК, че схемите за „златни паспорти“ спазват буквата и духа на Договорите, Шенгенския кодекс, принципа за лоялно сътрудничество между държавите членки и правилата на ЕС за недискриминация?“ се посочва в запитването, изпратено от членовете на Европейския парламент от ДПС Илхан Кючюк, Искра Михайлова и Атидже Алиева-Вели.

„Още от 2014 г., Европейският парламент настоятелно призовава за премахването на тези схеми, тъй като подкопават и обезценяват европейско гражданство и взаимното доверие, върху което е изграден Съюзът. Европейската комисия също изрази загриженост по отношение на свързаните с тях рискове за сигурността, пране на пари и корупция.“, припомнят в официалното си запитване делегацията на ДПС в ЕП.

Евродепутатите отбелязват, че Кипър, Малта и България са трите страни от ЕС, в които е възможно получаване на гражданство в замяна на инвестиции, т.нар. „златни паспорти“ и настояват за отговор от страна на институциите: „Как ЕК би могла да подкрепи държавите членки за ускоряване на премахването на тези практики и какво следва да предприеме, ако независимо от призивите, практикуването им продължи?“.

В запитването е посочено още, че се очаква отговор на въпроса: „Какви мерки ще предприеме ЕК за оценка на съществуващите рискове и обезпечаване на сътрудничество за проверка и анализ от компетентните органи в държавите членки по отношение на вече предоставени „златни паспорти“, с оглед последиците за Съюза като цяло?“

Припомняме, че ДПС внесе предложение за премахване на разпоредбите относно придобиването на българско гражданство срещу инвестиции и извършване на пълна проверка на всички преписки за придобиване на гражданство по линията на този инструмент. През изминалата седмица, след получен сигнал за злоупотреби с издаването на български паспорти срещу инвестиции, партията сезира по случая и прокуратурата, настоявайки отново за осветляване и прозрачност по отношение на т.нар. „златни паспорти“ и техните притежатели.

Дискусиите са закрити за тази страница