ЕК призова България да въведе правилата за защита на жертвите на престъпления

Европейската комисия съобщи, че е решила да изпрати мотивирани становища на Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Финландия, Франция, Гърция, Латвия, Литва, Люксембург, Холандия и Словакия, за да ги призове настоятелно да въведат изцяло правилата на ЕС за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления.

Правилата засягат жертвите на всички престъпления, независимо от тяхното гражданство и от това къде в ЕС е извършено престъплението. Правилата дават на жертвите ясни права на достъп до информация, на участие в наказателното производство и на подкрепа и защита според техните нужди. По силата на правилата уязвимите жертви могат да получат допълнителна защита при наказателното производство.

През октомври 2012 г. държавите в ЕС се споразумяха да въведат тези правила в националното си законодателство до 16 ноември 2015 година. Оценката на ЕК показва, че 13 държави не са въвели изцяло правилата на ЕС. Засегнатите държави разполагат с два месеца, за да предприемат необходимите действия. Ако не го направят, ЕК може да отнесе въпроса до Съда на ЕС, се посочва в съобщението.

Дискусиите са закрити за тази страница