ЕК: Над 50 % от българите желаят икономическото развитие да не е в ущърб на природата

Над половината от българите са на мнение, че икономическото развитие не трябва да ощетява природата в защитени зони като „Натура 2000“. Това показват данни от проучване на общественото мнение, представени от Европейската комисия, предаде БТА.

Според отговорите на българските участници в допитването, 51 на сто настояват в тези зони икономическата дейност да бъде изцяло забранена, а 45 на сто допускат строителство само при изключителен обществен интерес и при пълно възстановяване на увредената природа.

Данните показват, че 41 % от българите са чували и знаят за „Натура 2000“, а 35 на сто само са чували. За сравнение в ЕС 70 на сто от хората заявяват, че никога не са чували това наименование. Над 70 на сто от всички отговори показват, че хората понасят основната отговорност за състоянието на природата. Сред щетите, нанасяни на околната среда, на първите места отговорилите поставят замърсяването на въздуха, почвата и водата, както и съответните отражения в промените на времето.

Дискусиите са закрити за тази страница