ЕВРОИЗБОРИ 2019 Г.: Колко депутати ще бъдат избрани от всяка страна?

Как ще се промени броят на евродепутатите по страни в следващите европейски парламент и при евентуален Brexit? Разяснение дават от българския офис на ЕП.

Новите правила, които ще важат за европейските избори от 23 до 26 май 2019 г., получиха официално одобрение от държавните ръководители в ЕС на срещата на върха на 28-29 юни 2018 г. Преди това депутатите в ЕП дадоха съгласието си за решението, което ще доведе до намаление на общия брой на депутатите, след като оттеглянето на Великобритания от ЕС влезе в сила, но също така ще осигури допълнителни депутатски места за някои страни.

В момента Европейският парламент има 751 депутати, което е максималният брой според Европейските договори. След евентуален Brexit 73-те места на Великобритания ще бъдат преразпределени на други страни. Останалите 46 места ще бъдат запазени като резерв за бъдещи страни-членки.

 По този начин броят на депутатите, които ще бъдат избрани през 2019 г., ще бъде 705.

Никой не губи в разпределението на местата.

Напротив, някои ще спечелят между 1 и 5 места вследствие на демографски промени. България ще остане със същия брой от 17 депутати.

 В разпределението се взема предвид населението на страните-членки и следва принципа на „дегресивната пропорционалност”. Това означава, че страните, които са по-малки по население, следва да имат по-малко депутати в парламента от по-големите страни. В същото време един депутат от по-големите страни представлява повече хора, отколкото един депутат от по-малките страни. Така депутатите от по-малките страни имат относително по-силно присъствие в Ппарламента.

Новото разпределение обаче ще влезе в сила едва след официалната дата на Brexit.

Водещите кандидати за председател на ЕК трябва да бъдат номинирани от европейските политически партии преди изборите.

Дискусиите са закрити за тази страница