Държавната социална помощ за първокласници ще е 250 лв. през 2018/2019 г.

Държавата да подпомогне с 250 лв. еднократна помощ семейства с първокласници наесен, предвижда проект на постановление, внесен за обсъждане в Министерския съвет от социалния министър Бисер Петков.

Помощта за учебната 2018/2019 г. е в същия размер, какъвто бе определен за 2017/2018 г.

Помощта се отнася за деца, записани в I клас в държавно или общинско училище и е с цел покриване на част от разходите на родителите.

Изискванията за получаването ѝ е детето да живее постоянно в страната и средномесечния доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на дохода, определен със Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за съответната година. За 2018 г. той е 450 лв.

Помощта се предоставя без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.

Очаква с еднократната помощ да бъдат подкрепени 46 000 деца.

Предвидените средства са 11 500 000 лв.

Дискусиите са закрити за тази страница