Държавата ще закрива домове за лица с психични разстройства

Държавата планира закриването на десет от домовете за лица с психични разстройства и умствена изостаналост, които са с най-лоши условия за живот. Това трябва да се случи през следващите четири години, предвижда план, одобрен от Националния съвет за социално включване.
 
В документа са заложени дейности до 2021 г., сред които патронажна грижа за хора с увреждания и услугите личен и социален асистент и домашен помощник за над 30 000 души.
 
За същия период трябва да бъдат закрити десет от специализирани институции за хора с ментални проблеми, в които към момента живеят около 750 души. За тях ще бъде осигурена подкрепа чрез нови услуги в общността.
 
През следващите четири години се предвижда изграждането на сто нови социални услуги, сред които центрове за грижа за възрастни хора и хора с увреждания, дневни центрове и центрове за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства.
 
До края на януари ще бъде подготвена карта на социалните услуги, които ще бъдат изградени в цялата страна.    

Дискусиите са закрити за тази страница