Дуалното образование да стане държавна политика, настоя Дончев

Дуалното образование, стартирало като проект, трябва да се превърне в държавна политика. За това настоя вицепремиерът Томислав Дончев по време на конференция с участието на президента на Конфедерация Швейцария Дорис Лойтхард. Конференцията е по повод официално закриване на Форума за дуално образование по проект ДОМИНО – „Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото“. Лойтхард определи проекта като успешен, а парите осигурени безвъзмездно като „добре похарчени“.

Проектът е част от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, която възлиза на 76 млн. швейцарски франка, определени в периода 2009-2014 г. по силата на двустранно Рамково споразумение.

По проекта досега са обхванати 19 града в страната, 32 професионални гимназии, 802 ученици, 49 учители, 170 фирми партньори. Обучени са 71 наставници във фирми, изготвени са планове и учебни помагала за 8 професии.

Част от професиите, в които се залага на дуалното обучение са машинен техник за машини и системи с цифрово-програмно управление, техник-технолог в производството в производството на мляко, електротехник, газов техник, готвач, техник на транспортна техника, техник на електронна техника, техник-технолог в дървообработването, топло и електромобилен техник, ресторантьор.

Виждането е, че професионалните училища трябва да подготвят можещи, интелигентни и висококвалифицирани специалисти, чиито умения отговарят на нуждите на трудовия пазар. Бизнесът е разглеждан като отговорен партньор на образователните институции, мотивиран да инвестира в бъдещите си работници и да си сътрудничи с държавата и местните власти.

Томислав Дончев настоя, че без бизнеса този проект няма как да се случи. ДОМИНО е с бюджет 3 535 000 швейцарски франка, от които швейцарският принос е 3 млн. швейцарски франка

Томислав Дончев заяви още, че ако България трябва да има приоритет – това е образованието. „Образованието единствената гаранция, че можем да имаме здравомислещ и просветен народ в перспектива, освен това най-големият критерий за това колко конкурентоспособна е, колко богата ще бъде една нация, е качеството на човешкия ресурс. Не са много начините да инвестираме в него, освен чрез образование. Ако има фокус в нашите усилия това е образованието. Убеден съм, че това, което започна тази година, ще продължи през следващите и ще имаме успех“, заяви Дончев.

По думите му 29% от БВП се формира от производство и именно там нуждите са категорични, освен като сила на производство и като квалификация, която пък е предмет на дуално обучение.

„Когато говорим за дуалното обучение не бива да забравяме, че това не е само форма на обучение – това е форма на създаването на отношение към определени сектори на икономиката“, обясни той.

Дискусиите са закрити за тази страница