Дружество с ограничена отговорност (Limited Company – Ltd)

Дружество с ограничена отговорност е бизнес структура сходна на българското ООД, ЕООД и АД, в която се ограничава отговорността на неговите членове, акционери и директори, оттам терминът „дружество с ограничена отговорност“. Като юридическо лице, само по себе си, финансите на дружеството са отделени от личните финанси на собствениците. Акционери могат да бъдат както физически лица, така и фирми, които не са отговорни финансово по отношение на фирмените задължения, но те могат да загубят направените инвестиции.

Предимствата на компанията пред самонаетите лица са, че собственика не е отговорен с личното си имущество при евентуален фалит, данък печалба (корпоративен данък) е по-нисък и до някъде с по-голяма репутация. От друга страна, регистрацията и документалното и счетоводно обслужване на дейността под формата на едноличен търговец е по-облекчено и не дотам скъпо.

За да отворите съдържанието е нужно да влезете в профила си!
Ако нямате, влезте тук или да се регистрирате тук на сайта.

Коментари

Вашият коментар