До 45 дела годишно се водят за медицински грешки

Ежегодно над 2 200 000 пациенти лежат в болница. На този фон делата за лекарски грешки варират между 25 и 45 годишно.Това съобщи пред БНТ адвокат Мария Шаркова, изследвала съдебната практика по медицински дела от последните 10 години.18% от 240 разгледани дела за период от 10 години, са все още висящи. Всяко трето заведено дело от пациент е уважено в съда, показва изследването на адвокат Шаркова.

Между 500 до 700 са жалбите до Медицински одит на година. Шаркова коментира, че в България все още няма в лечебните заведения и няма как да се съпостави броят на жалбите с общия брой на нежеланите събития, които ежегодно се осъществяват в лечебните заведения.

Увеличава се броят на заведените дела през последните 5 години, отчете Шаркова. Според нея, това вероятно се дължи на по-добра информираност у пациентите, както и на увеличения брой пациентски организации.

По думите ѝ най-често пациентите водят дела заради твърдения за некачествени постоперативни грижи, неправилна диагноза или неправилно лечение. Много по-рядко дела се водят заради отказ от лечение или ненужно извършена манипулация. Според юриста, около 35% от делата се водят заради „лоша комуникация“.

Сред рисковите специалности са хирургията, акушеро-гинекологията, денталната грижа.

Дискусиите са закрити за тази страница