До края на април работна група трябва да оптимизира щатните бройки в затворите

Току-що приключи националното съвещание с шефовете на затворите в страната и ръководството на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, свикано по искане на правосъдния министър Цецка Цачева. Повече от три часа продължи обсъждането на спешните мерки, които трябва да бъдат предприети след дръзкото бягство на рецидивистите Владимир Пелов и Радослав Колев.

До края на април работна група трябва да оптимизира щатните бройки в затворите. Там където има най-голяма нужда ще се подсили охраната, заяви министър Цачева.Цецка Цачева – министър на правосъдието: Говорихме за необходимите краткосрочни мерки, които са необходими в спешен порядък да се предприемат за преодоляване на напрежение, което е факт в системата. Уточнихме се за следното – работна група под ръководството на проф.Проданов, зам.-мин. на Министерството на правосъдието. До края на месец април с участие на служители на министерството, Главна агенция „Изпълнение на наказанието“ и представители на някои от затворите в страната, да преразгледат съществуващото щатно разписание като се търси вариант за оптимизиране на щатовете в числеността към този момент, т.е такава, каквато тя е предвидена по Закона за държавния бюджет.

Дискусиите са закрити за тази страница