Добър отскок на продажбите на дребно в ЕС и еврозоната

Продажбите на дребно в еврозоната и в ЕС отскочиха рязко през януари, заличавайки голяма част от техния силен спад през декември, което е сигнал, че вътрешното потребление вероятно ще остане важен генератор за очаквания макар и по-слаб икономически растеж в Европа през последното тримесечие на изминалата година. Продажбите на дребно в България нараснаха по-скромно, но и те компенсираха почти напълно отслабването на търговията на дребно в края на 2018-а година, показват данни на Евростат, предаде БНР.

През януари търговията на дребно в еврозоната нарасна с 1,3% спрямо декември, когато се сви с 1,4% (възходяща ревизия от предишна оценка за спад с 1,6%), потвърждавайки осреднените очаквания на финансовите пазари. Солидно повишение с 1,7% е отчетено при продажбите на нехранителни продукти и с 1,6% при продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия, докато продажбите на автомобилно гориво се повишиха с 0,6 на сто.

На годишна база растежът на продажбите на дребно в еврозоната се ускори през януари до 2,2% от 0,3% през декември, като основен генератор на растежа при търговията на дребно на годишна база оказва повишението с 4,3% при продажбите на автомобилни горива, докато продажбите на нехранителни се увеличиха с 1,7%, а на храни, напитки и тютюневи изделия – с 2,2 на сто.

Самият отскок при продажбите на дребно идва в момент, когато потребителските нагласи сякаш започнаха да се възстановяват след тяхното влошаване през голяма част от предходната година и намирайки подкрепа от спадащите нива на безработица и увеличаващите се заплати.

В рамките на целия ЕС продажбите на дребно през януари се увеличиха с 1,1% спрямо декември, когато се свиха с цели 1,3%, докато на годишна база техният растеж се подобри рязко до 2,5% от 0,9% месец по-рано.

Спрямо осреднените данни за ЕС, Евростат отчете по-сдържано повишение на продажбите на дребно в България на месечна база и по-силен растеж на годишна база.

През януари търговията на дребно в нашата страна нарасна с 0,4% спрямо декември, когато обаче се сви с 0,5%, връщайки се на пътя на растеж, който беше в сила от октомври 2018-а година насам. По този показател България се намира в т.нар. „златна среда“ сред всички 28 страни – членки на ЕС.

В същото време растежът на продажбите на дребно в България на годишна база се укори през януари до 3,2% от 2,9% през декември, оставяйки в сила за 28-и пореден месец. По-добро повишение на търговията на дребно през януари е отчетно в дванадесет други страни-членки, като най-силен растеж на годишна база беше отчетен в Словения (повишение с 11,0%), Ирландия (с 8,1%) и Румъния (с 6,7%).

Дискусиите са закрити за тази страница