Директорите на училища определят детските помощи в натура

Директорите на училища и детски градини ще определят вида на детските помощи в натура, предава news.bg  

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, чрез които се правят изменения и в Правилника към Закона за семейни помощи за деца.

Промените предвиждат училищните директори и тези на детски градини да определят вида на месечните помощи за отглеждане на дете и еднократната помощ за първокласници, когато те се предоставят в натура.

Промените са свързани с изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите за предотвратяване на отпадането на децата от образователната система. Целта е по-добра обвързаност между помощите и това децата да посещават училище. Освен това се цели и гаранция, че помощите ще бъдат съобразени с потребностите на децата и ще се ползват по предназначение.

Помощите в натура за пълно или частично плащане на такси за детска ясла или градина, детска кухня или столова хранене ще се предоставят чрез заплащане на съответните такси или средства от съответните дирекции „Социално подпомагане“.

Такъв ред ще се регламентира и за помощите в натура за пълно или частично заплащане на участието на детето в организирани от училището или детската градина мероприятия – екскурзии, посещения на исторически, културни и други обекти, лагери и др.

Дискусиите са закрити за тази страница