Деца мачкат отровна играчка

Играчките са неделима част от ежедневието на нашите деца. Независимо от тяхната същност всички играчки са подложени на пипане, натиск, удряне, хвърляне,  и дъвкане, действия с които хлапетата придобиват знания за света около тях. Разбираема е загрижеността на родителите за децата, и в частност към качеството и безопасността на играчките които ползват. В името на здравето на подрастващите в националното и европейското законодателство са въведени строги изисквания към всички предмети влизащи в контакт с деца.

През последната година в европейската система за бързо предупреждение за опасни нехранителни продукти (Rapex) са оповестени около 40 случая за открити и забранени еднотипни опасни детски играки. Касае се за продукти разпространявани под търговското име „slime”, превеждано при българските аналози като слуз, лепкава каша или желе. Сигналите в европейската система дефинират опасността в тези играчки като химическа. В тях се докладва най-често за опасно високо съдържание на химическия елемент Бор. В някои се откриват и наднормени количества от други метали като олово и хром. Тези продукти представляват реален риск за здравето на децата, защото типа на играчките предразполага към плътен контакт с кожата, а в много случаи към облизване и тестване на вкуса. Опасните марки се разпространяват свободно в интернет на изключително ниски цени, понякога под 1 лев за брой, което увеличава тяхната достъпност за потребителите. Във всички известни случаи производител на играчките е Китай.

Отрови са засечени в шест от девет детски слайм желета на пазара. Това е посочило изследване на Асоциация „Активни потребители“, поставило си за цел да проучи какво съдържа пихтиестата смес, която от година е хит сред детските игри по цял свят.

„Закупихме 9 играчки обозначени от производителите като „slime” или с българските наименования желе, слуз или лепкава каша, които изпратихме за анализ на съдържанието на метали в независима лаборатория. 6 от тях закупихме от 3 търговски вериги, а още 3 поръчахме от Интернет магазини. Ценово играчките са в диапазона от под 1 лев до 18 лева. От изследваните 9 проби в 6 се установява наднормено количество на химичния елемент. При лимит от 300 мг/кг в тях се измерват от 304 до 1007 мг/кг, като последното е над 3 пъти над разрешеното. Общо от 6 тествани проби от търговските вериги опасни са 3, т.е. 50%. Повишено съдържание на Бор има в 3 от 3-те изследвани продукта закупени от интернет, т.е. 100%. При другите четири измервани метала, (никел, кадмий, арсен и олово) не се установиха наднормени количества, Въпреки това, в 3 от продуктите имаше стойности близки до разрешените лимити. Това показва, че риск от съдържание на повишени количества тежки метали в играчките тип „slime” съществува, предупреждават от „Активни потребители“.

Нито един от етикетите на участвалите в изпитването продукти не отговаря напълно на изискванията. Най-сериозното отклонение е отсъствие на информация за съдържанието и компонентния състав, което е установено при 7 от 9-те марки. При почти всички играчки, текстът на етикетите е прикрит и/или изписан с много дребен шрифт и на практика е нечетлив за потребителите. В няколко от продуктите липсва предупреждение срещу поглъщане, което е особено актуално точно за този тип играчки които лесно могат да бъдат объркани с храна/дъвка от децата.

При вдишване или контакт с кожата, лигавиците и очите съединенията на Бор водят до раздразнение, възпаление и малки ранички, които обикновено са обратими при прекратяване на въздействието. При системно излагане на Бор се наблюдават сериозни репродуктивни и хематологични проблеми. Не е разрешен за влагане в хранителни добавки

Дискусиите са закрити за тази страница