Детски надбавки

Получават се при отглеждане на дете до 16 годишна възраст или до 20 при редовно обучение. Няма изискване за вноски, но лицето или неговия партньор и детето трябва да са законно пребиваващи във Великобритания.

Коментари

   Вашият коментар