Депутатите ще гласуват промени в Антикорупционния закон

Очаква се депутатите в пленарна зала да решават дали незаконно придобитото имущество ще се отнема в полза на държавата и при прекратено наказателно производство. Правната комисия прие промените в антикорупционния закон. Поправката беше предложена от депутати от ГЕРБ, след тълкувателно решение на Върховния касационен съд. Според него, делата за конфискация трябва да бъдат прекратявани при прекратяване на наказателно преследване. Главният прокурор подкрепи поправките, защото, според него, с решението си ВКС е подменил изцяло смисъла на закона.

Дискусиите са закрити за тази страница