Депутатите изслушват премиера Кирил Петков (НА ЖИВО)

Днес народните представители ще подложат на първо гласуване промени в Закона за предучилищното и училищното образование, внесени от Министерския съвет.

Гласуването е точка втора в програмата на Народното събрание, тъй като първа точка е изслушване на премиера Кирил Петков.

След гласуването на промените в Закона за предучилищното и училищното образование, ще се проведе парламентарен контрол. 

 

Дискусиите са закрити за тази страница