Ден на способностите София 2018

Защо Ден на способностите? – Защото вярваме, че е важно да празнуваме уменията и
способностите ни – да се учим един от друг, да творим заедно, да мечтаем и да оценяваме всичко,
което животът ни е дал. Поне 7000 са хората у нас, които са поставени под запрещение, заради
това, че имат някакво интелектуално или психично-здравно затруднение. Хората, поставени под
запрещение, не могат да вземат никакви решения за себе си независимо от способностите, които
имат. Цялата им воля и същност са подменени, като властта върху живота им е поставена в ръцете
на някой друг. Националната гражданска инициатива 7000 цели приемането на закон, който ще
направи тези хора главните герои в техния живот.

На 18 май пешеходната част на бул. Витоша от 15.00 до 20.00 ч., между ул. „Солунска“ и ул.
„Узунджовска“, ще се преобрази, като предложи различни форми за общуване и забавление:
В шатрата Знач(к)ими ще има среща с младежите от „Светът на Мария“ и „Асоциация Аутизъм“,
които ще учат другите как да си направят значка или да си нарисуват камъче. В шатрата Щурите
глави „Глобална инициатива в психиатрията-София“ ще помогне на всеки да си представи, че е
някой гениален човек и ще запечата този момент на снимка. Във Вълшебниците на Lumos и
Социално кафе могат да бъдат открити майстори дърводелци, колекционери на таксита,
артистични творци художници и редящи 3D пъзели, дори готвачи и баристи – младежите
вълшебници от Lumos и социално-ангажираните ученици от Интеракт клуб София-Тангра към
Първа английска езикова гимназия. В шатрата Добро без край: Супергероите за 5 минути
всеки ще може да се „преоблече“ като Железния човек, Тор или Спайдърмен и ще си тръгне със
снимка за спомен.
В 18:00 ч. от Народния театър „Иван Вазов“ ще тръгне „Шествие на приятелството“,
организирано от „Бъди с приятел – България“, което ще продължи до бул. „Витоша“ при шатрите
на Деня на способностите София.

Денят на способностите София се организира от: Български център за нестопанско право,

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, Глобална инициатива в психиатрията-
София, Асоциация Аутизъм, Фондация „Светът на Мария“ и Фондация „Лумос“.

Денят на способностите София 2018 се провежда под патронажа на Кмета на Столична
община – г-жа Йорданка Фандъкова.
Денят на способностите София е част от подписката Национална гражданска инициатива 7000 в
подкрепа на премахването на запрещението и внасяне на проекта на Закон за физическите лица и
мерките за подкрепа в Народното събрание на Република България. Подписката се организира по
реда на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
и цели създаването на нова законова уредба, която да гарантира равенството пред закона на
всички, да отмени запрещението като ограничаване на възможността за упражняване на права и
да даде възможност за въвеждане на нов правен инструмент – подкрепеното вземане на
решение, чрез който хората с увреждания да могат да упражняват правата си. Законодателното
въвеждане на алтернативата на запрещението – подкрепеното вземане на решения – ще позволи
на хората с увреждания да участват активно във вземането на решения, които касаят техния
живот.
Инициатори на подписката са група родители и професионалисти, убедени, че чрез адекватна
подкрепа и защита хората с интелектуални и психично-здравни проблеми могат да участват във
вземането на решения за собствения им живот, а не да бъдат ограничавани, като се поставят под
запрещение. В последните 6 години организаторите на инициативата пилотират различни мерки
за подкрепа за хора с такива проблеми в българските условия. Натрупаният опит показва, че
запрещението не помага, а прави човека по-уязвим и без възможности за защита. Националната
гражданска инициатива се ръководи от Инициативен комитет в състав: Кремена Стоянова –
председател, и членове – Ани Андонова, Мария Методиева, Мария Недялкова и Любка
Александрова. Тя се осъществява и със съдействието на Български център за нестопанско право,
Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения и Глобална инициатива в психиатрията
– София.
Краят на националната гражданска инициатива ще бъде на 27 юни, когато подписката ще бъде
официално внесена в Народното събрание.

Дискусиите са закрити за тази страница