Ден на отворените врати в Народното събрание на 12 август

В деня на отворените врати в Народното събрание от 10 до 16 часа посетителите могат да видят оригинала на конституцията, приета от Седмото велико народно събрание на 12 юли 1991 г., както и фотоизложба със знакови моменти от гласуването на основния закон.

Дискусиите са закрити за тази страница