Дамите в аутсорсинга в София два пъти повече от мъжете

Жените в аутсорсинг индустрията в София са над два пъти повече от мъжете. Над 47 800 души са служители сектора в края на 2016 г., сочи проучване на СОАПИ. До 2020 г. броят на служителите на пълно работно време в аутсорсинга се очаква да надхвърли 62 500 души. 

80% от аутсорсинг индустрията e позиционирана в София, показват още данните. През 2016/2017 г. делът на заетите в сектора с висше образование е близо 80%. Делът на заетите до 34-годишна възраст в София е 38% при 33% от всички заети в столицата. Заети лица в аутсорсинг индустрията в София по пол са 68% жени и 32% мъже. 

През 2015 г. средната брутна годишна заплата на заетите в аутсорсинг сектора в София достига 19,4 хил. лв. при около 14,5 хил. лв. средно за София. 

През 2016 г. аутсорсинг индустрията е допринесла за формирането на 3,6% за БВП на България. Очаква се до 2020 г. неговият оборот да се увеличи на стойност 2,5 млрд. евро, или до 4,2% като дял от икономиката.

Дискусиите са закрити за тази страница