Даваме над 41 млн. лв. за наблюдение на границата с Турция

 Договор на стойност 34 776 224 лв. без ДДС (или 41,7 млн. лв. с ДДС) подписа Министерството на вътрешните работи за разширяване на интегрираната система за наблюдение на българо-турската граница. Изпълнител на поръчката е консорциум „Зелена граница“, партньори в който са фирмите „Телелинк“ЕАД „Оптикс“АД и „Технострой Консулт“ ЕООД. Предвидените дейности трябва да се изпълнят в рамките на девет месеца.Става въпрос за доставка на оборудване, инсталиране, изграждане на сензорни линии по българо-турската граница в участъците, непокрити от съществуващите периметрови сигнално-охранителни системи, пише actualno.com. Всяка сензорна линия ще се състои от неохлаждаеми термовизионни камери, разположени на избрани от участниците позиции. Има и места за монтиране на термовизионни камери, които са твърдо посочени от МВР. Задължително е използването на аналитичен софтуер за детекция на движение в зоната на наблюдение на камерите.Гаранционният срок за монтираното оборудване, даден от консорциум „Зелена граница“, е 36 месеца. Гаранционната поддръжка е със същия срок.Изпълнителят е предложил да изгради 13 броя сензорни линии, с проектен разход на електрическа енергия 475.92 kWh и 92 700 метра дължина на оптичните кабелни трасета. Изискването е термовизионните камери да са стационарни, разположени от двете страни на съществуващия път по линията на държавната граница. Те трябва да са разположени така, че да се осъществява непрекъсната зона за видеонаблюдение по цялата дължина на сензорната линия с ширина в най-тясната си част минимум 5 метра. Не трябва да се допускат т.нар. „мъртви“ зони (без видеонаблюдение) по протежение на една сензорна линия или между две съседни сензорни линии с обща граница. Не трябва да се допускат и мъртви зони в граничните участъци между сензорна линия и периметрова сигнално охранителна система, изградена по предходен проект.Шестима са били кандидатите за участие в обществената поръчка. В хода на провеждането й петима от оферентите са били отстранени. До отваряне на ценова оферта е допуснато само предложението на консорциум „Зелена граница“. Недоволен от отстраняването кандидатът „Израел Аероспейс Индъстрис“ ЛТД е обжалвал мотивите за това пред Комисията за защита на конкуренция на 2 януари. Антимонополният орган е отхвърлил жалбата на израелската компания като неоснователна. Същото е впоследствие и решението на Върховния административен съд.

Дискусиите са закрити за тази страница