Гърция е в тридневен траур

Гърция е в тридневен траур след най-тежкото наводнение там за последните 20 години. Възстановяването след бедствието продължава и до момента. Пожарникари изпомпват водата от пострадалите райони.Около 1 500 постройки са с нарушена конструкция. По тази причина инженери от Атина са в наводнените райони, за да обследват сградите. Един от факторите, допринесли за трагедията в региона, е незаконното застрояване. Част от къщите са били издигнати в самите дерета. А склоновете около тях са били умишлено запалени. Така не е имало подходяща растителност, която да спре прииждащите кални маси. Европейският съюз отпусна 5 милиона евро спешна помощ след наводнението.

Дискусиите са закрити за тази страница