Горанов не е в конфликт на интереси, показа проверката на КПКОНПИ

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) не установи конфликт на интереси по отношение на финансовия министър Владислав Горанов, предаде БГНЕС.

Производството там е образувано въз основа на докладна записка на директора на дирекция „Противодействие на корупцията“ на КПКОНПИ и към него са приобщени медийни публикации за евентуален конфликт на интереси по отношение на Владислав Горанов, както и сигнал.

По същество твърденията в докладна записка на директора на дирекция „Противодействие на корупцията“ на КПКОНПИ, медийните публикации и сигнала са идентични, сочат от комисията. А именно, че Владислав Горанов ползва безплатно апартамент, който му е предоставен от неговия кръстник. В сигнала се твърди, че Горанов ползва апартамента от 2012г. и до момента не е декларирал тази облага. В същото време, синът на кръстника е започнал работа в Министерството на финансите. Посочва се и фактът, че като експерт е участвал и в комисии по обществени поръчки по времето когато Горанов е бил министър на финансите. Други изложени твърдения са, че Владислав Горанов е надзиравал строежа и посещавал луксозна вила във вилна зона, която е на името на съпруга на кръстника.

Владислав Горанов е изслушан от КПКОНПИ на 06.02.2019г.

Препис от решението, с което не се установява конфликт на интереси по отношение на Владислав Горанов, трябва да се изпрати на Върховна касационна прокуратурата.

БГНЕС припомня, че на 28.11.18г. Върховна касационна прокуратура разпореди на Дирекция „Противодействие на корупцията“ при КПКОНПИ извършване на проверка за жилището, в което живее министърът на финансите.

На 20.12. относно разследването свързано с жилището на финансовия министър Владислав Горанов, главният прокурор Сотир Цацаров каза, че Комисията “Антикорупция” проверява финансовия министър Владислав Горанов за конфликт на интереси. Прокуратурата е уведомена, че е започнало производство в Комисията, което трябва да завърши с решение относно това, на лице ли е конфликт на интереси. Цацаров обясни тогава, че проверката за конфликт на интереси е самостоятелно производство на комисията. „Производството на Комисията има отношение и връзка с проверката на Прокуратурата. При всички случаи резултатът от това производство ще окаже влияние в решенията на Прокуратурата. Вярвам, че забавяне по производството от страна на Комисията няма да има, следователно и от наша страна няма да има“, посочи преди време главният прокурор.

Самият Горанов твърдеше, че няма никакви притеснения за проверката и че, не смята, че е извършил нещо незаконно. Още в началото на декември той заяви, че ако се докаже конфликт на интереси, ще си нося последствията.

Дискусиите са закрити за тази страница