Газът скача с 2.6%

Природният газ ще поскъпне с 2.6% от 1 април, реши Комисията за енергийно и водно регулиране.

В своето заявление газовата компания „Булгаргаз“ поиска поскъпване със 7%.

Регулаторът обаче определя за второто тримесечие цена на синьото гориво в размер на 361,82 лв. на 1000 куб. м. или 34,04 лв./MWh (без акциз и ДДС).

В нея са включени компонента за услугата „обществена доставка“ в размер на 5,42 лв./1000 nm3, както и компонента „задължение към обществото“ от 1,37 лв./1000 nm3, която покрива разходите на „Булгаргаз“ за съхранение на природен газ в газохранилището в Чирен.

В тази цена не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа и клиентите ще ги заплащат на крайните снабдители по реда на методиката за това.

От комисията уточняват, че при утвърждаване на цената на природния газ КЕВР отчита условията по действащия договор между „Булгаргаз“ ЕАД и „Газпром Експорт“ и прилага изцяло залегналата в него методика.

Според нея се вземат предвид движението на цената на петрола и на алтернативните на природния газ горива на световните пазари през последните 9 месеца, калоричността на природния газ, както и промените в курса на щатския долар спрямо лева.

Дискусиите са закрити за тази страница