В началото на септември на областния управител на Софийска област ще бъде представен доклад за дейността на ОПУ-София

В началото на септември Областно пътно управление – София ще представи на областния управител на Софийска област доклад за дейността и състоянието на републиканската пътна мрежа на територията на областта. От началото на годината досега в ОПУ-София са постъпили 7 писма от Областна администрация Софийска област и на тях е отговорено. Последното е от 6 юли 2018 г. и на същото е отговорено на 17 юли 2018 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ прави това уточнения по повод изнесените днес твърдения, че липсва комуникация между областното пътно управление и областната администрация. От началото на годината до момента около 52 млн. лв. са осигурени за текущо, превантивно и зимно поддържане на републиканските пътища в Софийска област. От тях близо 11,7 млн. лв. са за зимното поддържане на пътната мрежа, а около 40 млн. лв. за текущи и превантивни ремонтни дейности на автомагистралните участъци на територията на областта, първокласните, второкласните и третокласните пътища. Бюджетът на областните пътни управления са част от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ и дейностите, които се възлагат са на база задания, които се утвърждават в зависимост от необходимостта и разполагаемия финансов ресурс за годината. Републиканските пътища на територията на Софийска област са 1 508,494 км. От тях автомагистралите са 137,417 км, І-ви клас – 317,698 км, ІІ-ри клас – 350,567 км, ІІІ-ти клас – 643,283 км, пътни връзки и възли – 59,529 км.

Дискусиите са закрити за тази страница