В края на 2018 г. над 90% от районите ще имат кадастрална карта

До края на настоящата година покритието на териториите с одобрена кадастрална карта трябва да достигне над 90%. Това съобщава регионалният министър Николай Нанков в отговор на депутатски въпрос за административното обслужване от Агенция по геодезия, картография и кадастър.

До края на 2016 г. систематичното създаване на кадастралната карта покриваше 22% от територията на страната. Значителното забавяне на процеса по създаване на кадастър и имотен регистър доведе до разработване и приемане през 2015 г. на „Концепцията за ускорено създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и за ускоряване процеса по създаване на имотен регистър“ от Министерския съвет, подчертава министърът.

Той добавя, че в изпълнение на заложените цели в концепцията към днешна дата, обхватът на територията с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри е 52%, включително затериторията на цялата Столична община. „Лозенец“ остана последният район, в който ще се приема кадастрална карта, припомня Нанков.

Той съобщава още, че до края на 2018 г. се очаква нарастването на териториите с одобрена кадастрална карта да се увеличи, като покритието ще достигне над 90%.

Увеличението на територии от страната с кадастрална карта с още 30% само за две години доведе до значително нарастване на обема от работа във всички служби, най-вече в софийската такава, тъй като в София за последните четири години имаме 45% нарастване на обема на работа, вследствие на приетите нови райони с кадастрална карта.

Предприети са и мерки за подобряване качеството на данните в кадастъра. „За отстраняването на грешките в кадастралната карта и кадастралните регистри е налична нормативно определена процедура, която опростихме, благодарение на Вас като народни представители, с нормативни промени – по наше предложение и по предложение на Министерския съвет, която процедура обезпечава участие на собствениците на засегнатите имоти, което от своя страна изисква определено технологично време, тъй като говорим все пак и за вещни права“, уточнява министърът.

Дискусиите са закрити за тази страница