Всяка втора данъчна декларация подадена по интернет

сяка втора данъчна декларация, получена в Националната агенция по приходите (НАП), е подадена онлайн с персонален идентификационен код (ПИК) или с електронен подпис, съобщават от ведомството. От НАП очакват за пръв път броят на подалите документите си онлайн да е по-голям от този на избралите традиционния метод или хартията.

До момента получените документи са 300 000, а ПИК имат 600 000 лица. Крайният срок изтича на 30 април като тогава трябва да бъде платен и дължимият данък. „Отчитаме много силен интерес към издаване на ПИК в офисите ни в последните дни. Изглежда 2019 г. ще е първата, в която електронно подадените декларации ще са повече от хартиените. Електронното деклариране пести време и усилия“ каза по повод наближаващия краен срок за обявяване на доходите от миналата година директорът на „Обслужване“ в НАП Боряна Георгиева.

Чрез ПИК или е-подпис могат да се видят всички изплатени суми извън трудов договор за 2018 г. В справката се виждат всички хонорари, възнаграждения по граждански договори и други, които могат просто да бъдат преписани в декларацията. Така, според данъчните, рискът от пропуски и грешки значително намалява.

Дискусиите са закрити за тази страница