Всички българи с кредити да четат внимателно, БНБ одобри правилата за отсрочване

БНБ одобри правила за отсрочване на банковите кредити за граждани и фирми. Очаква се от тази възможност да се възползват хиляди клиенти на банките, които са пострадали от икономическата криза, причинена от пандемията COVID-19. Правилата за отсрочване бяха разработени от Асоциацията на банките в България (АББ). От АББ  отговориха на най-честите въпроси на граждани, пише „Труд“:

1. Отсрочването на банковите кредити може да бъде до 6 месеца, според одобрените от БНБ правила. Само от клиента ли зависи дали отсрочването ще бъде за 3 или 6 месеца например, или той може да писка 5 месеца, а банката да му разреши само 4? – В предложения от АББ и утвърден от БНБ Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с извънредното положение, въведено от Народното събрание на 13 март 2020 г. (Ред за отсрочване), се посочва, че могат да бъдат разсрочвани задължения за срок до 6 месеца, който да изтича до 31 декември 2020 г. Освен това, съответният механизъм, който би могъл да бъде приложен, се избира по взаимно съгласие между банките и техните клиенти.

2. Кои фирми и граждани може да се възползват от мораториума върху плащанията по кредитите? Ще трябва ли да доказват, че са засегнати от мерките срещу коронавируса, например със спад на оборота или с документ, че са уволнени? – От Реда за отсрочване може да се възползва всеки клиент, който има или очаква да има затруднения във връзка с пандемията от COVID-19. Също така, клиентът следва да е погасявал редовно кредита си, както и да не е бил в просрочие повече от 90 дни към 1 март 2020 г.

3. Ако човек работи в магазин за хранителни стоки и продължава да ходи на работа, може ли да писка отсрочване на заем или на вноски по кредитни карти? Може съпругата му да е останала без работа реално парите в семейството да са по-малко, но кредитът да се води на негово име. – Редът за отсрочване на вземания е обвързан с пандемията от COVID-19, каквито са и изискванията на Европейския банков орган (ЕБО), на които е базиран разработения от АББ и утвърден от БНБ документ.

Отсрочването на вноски по кредити е приложимо само за кредити, сключени преди 31 март 2020 г. В т.1 от Реда са посочени условията, които трябва да изпълняват клиентите, за да могат да се възползват от Реда за отсрочване на задълженията, като едно от трите необходими условия е клиентът да е засегнат от COVID-19. Клиентът трябва да е изразил и изрично желание пред банката да се възползва от облекченията, предвидени в Реда.

Банките ще уведомят клиентите си какви документи е необходимо да представят, за да докажат, че клиентите имат или очакват да имат затруднения във връзка с погасяването на кредитите, произтичащи от пандемията от COVID-19.

Тъй като случаите са индивидуални, при възникнали въпроси в тази връзка препоръчваме клиентите да се свържат с банката, в която обслужват кредитните си задължения.

Дискусиите са закрити за тази страница