Временно спират от продажба лекарство за левкемия

Исландската фирма „АКТИВАС“‘ временно спира продажбата на лекарствения продукт Флударабин. 
Флударабин Актавис (с межсународно непатантно наименованив Флударабин) инжекционен концентрат е противораково лекарство

и се използва за лечение на хронична B-клетъчна лимфоцитна левкемия (В-ХЛЛ), при пациенти, произвеждащи достатъчно здрави кръвни клетки. Това е вид рак на белите кръвни. Употребява се при пациенти с напреднало заболяване, които имат симптоми, свьрзани със заболяването, или данни за прогресиране на болестта.
Флударабинът е лекарствен препарат, който спада към групата на пуриновите аналози и има цитотоксично и имуносупресивно действие. 
Очаква се следващата доставка на лекарствения продукт да бъде на 31.12.2019г.

Дискусиите са закрити за тази страница