Временно се ограничава паркирането в участък на ул. „Цар Самуил“

От 8.00 часа до 22.00 часа на 12 май се забраняват престоят и паркирането на пъти превозни
средства на ул. „Цар Самуил“ между ул. „Иван Денкоглу“ и ул. „Солунска“
От 10.00 часа до 22.00 часа на 12 май се забранява влизането на пътни превозни средства както
следва :
– По ул. „Цар Самуил“ между ул. „Солунска“ и ул. „Иван Денкоглу“
– – ул. „Иван Денкоглу“ между ул. „Кн. Борис I“ и ул. „Цар Самуил“.
Промяната в организацията на движение се налага във връзка с провеждане на събитие по
проект „Европа през погледа на младите в изкуството“.

Дискусиите са закрити за тази страница