ВОЛЯ внесе законопроект за отлагане на ЗСУ до края на 2020

ПГ на „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ внесе законопроект за отлагане на Закона за социалните услуги до 31 декември 2020 г. „Ще настояваме разглеждането да стане до коледната ваканция, за да може законът да не влиза в сила от 1 януари 2020.“, коментира депутатът Елена Пешева. Според нея в рамките на следващата година трябва да се изслушат всички притеснения на родители, на църквата, на организации за семейството и децата, за да се направят адекватни поправки в този толкова важен документ.

Дискусиите са закрити за тази страница