ВМРО: Българската музика трябва да има гарантирано място в родния ефир

Българската музика трябва да има гарантирано място в ефира на България. Тази позиция депутатът от ВМРО в ПГ „Обединени патриоти“ Александър Сиди изрази по време на редовното заседание на Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите към 44-ото Народно събрание.

На свое редовно заседание вчера Комисията разгледа петиция на „Сдружение на независими автори, музиканти и продуценти“ относно законодателни инициативи, свързани с гарантиране на минимално време за излъчване на българска музика по радиостанциите и телевизиите в страната. Пред депутатите вносителите изнесоха данни, от които става ясно, че българската музика в медиите у нас заема едва 2-3 процента от общото ефирно време. Ето защо те поискаха да бъде въведена квота, която да гарантира присъствието на българска музика в родните радиа и телевизии.

Заместник-председателят на комисията Александър Сиди в своето изказване застъпи тезата, че Патриотите от ВМРО винаги са били за подкрепа на българските автори и изрази становище, че подкрепят по принцип идеята за защита на родните музиканти и могат да бъдат инициатори на промени в тази посока или да подкрепят добри законодателни промени на други политически партии.

Според ВМРО не е нормално във всички околни страни по радиостанциите да звучи местна музика, а в България огромната част от музиката да е на английски. Нима останалите страни около нас са по-малко пазарни и отворени, пита Александър Сиди.

Той напомня, че подкрепата за местна културна продукция е факт в много държави от Европейския съюз и това не е форма на шовинизъм, а на запазване на идентичността и културното многообразие, което е ценност в ЕС.

Ние, Патриотите от ВМРО, припомняме, че в своята 125-годишна история Организацията винаги се е борила за запазване на културата и традициите на народа ни. Ценностите, моралът, културната идентичност и езикът ни са ни запазили като народ през петвековното турско робство. Днес живеем във времена на хибридни войни и постепенно всестранно асимилиране на нацията. Ако въвеждането на квота за българска музика в българския ефир означава стъпка срещу тази асимилация, то ние заставаме зад родните изпълнители.

Ние в този случай няма да направим изключение и ще подкрепим всички добри инициативи, с които българските изпълнители ще получат подкрепа от държавата. Искаме обаче да подчертаем, че това трябва да бъде направено без да се променя конкурентният пазар на медиите в България.

Позицията ни е, че може да се намери бързо и адекватно управленско решение на справедливите искания на българските музикални дейци и подкрепата на българската музика. Ето защо ние ще работим усилено това да стане факт.

Дискусиите са закрити за тази страница